Zmiana ustawy – Prawo farmaceutyczne

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 3 października 2019r. ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Ma ona zapewnić stosowanie rozporządzenia delegowanego – tzw. dyrektywy antyfałszywkowej.

Ustawa określa nowe zadania oraz kompetencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych związane z nadzorem nad realizacją obowiązków podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców lub importerów produktów leczniczych. Przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne oraz aptek.