O firmie

Wdrażanie narzędzi niezbędnych do zapewniania właściwej opieki farmaceutycznej to zadanie, które wymaga empatii, doświadczenia i wiedzy popartej w wielu badaniach.

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak rewolucyjnym procesie, jakim jest popularyzacja kompleksowej opieki farmaceutycznej. Poprawienie jakości życia pacjentów to nasz priorytet. Swoje działania opieramy na wynikach specjalistycznych badań, w których przeanalizowano potrzeby i problemy chorych. To z myślą o nich opracowaliśmy produkt, jakim są LEKOLEPKI. Wykorzystanie ich w codziennym życiu przez pacjentów i praktyce zawodowej przez farmaceutów i lekarzy umożliwia chorym optymalny powrót do zdrowia. Stawiamy również na wnikliwą edukację. To dzięki licznym szkoleniom i warsztatom możemy wyposażyć lekarzy, farmaceutów oraz samych pacjentów w wiedzę, która pomaga wrócić do zdrowia. Już od wielu lat odnotowuje się coraz liczniejsze przypadki pacjentów zdrowiejących dzięki prawidłowej opiece farmaceutycznej prowadzonej w aptece, która jest uzupełnieniem opieki lekarza. Wyniki naszych własnych badań w zakresie farmacji praktycznej i opieki farmaceutycznej nie tylko to potwierdzają, ale pozwalają nam rozszerzać pole działania, czym przykładamy się do poprawy standardu życia leczących się osób. Zwiększa się liczba pacjentów szybciej zdrowiejących dzięki prawidłowej opiece farmaceutycznej. Dostarczając pierwsze w Polsce wystandaryzowane narzędzie do jej prowadzenia – LEKOLEPKI – współuczestniczymy w poprawianiu jakości życia leczących się osób. Firma Piktorex utworzona została w ramach dofinansowania państwowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z funduszem inwestycyjnym Black Pearls VC.

Misja

Nasz główny cel to opieka nad leczącymi się osobami. Osiągamy go, skupiając się na rzetelnym przekazywaniu informacji. Wiedzę opieramy na wieloletnich badaniach, w których ustaliliśmy, co rzeczywiście jest potrzebne przyjmującym leki pacjentom. Swoimi działaniami dążymy do uzyskania pozycji krajowego lidera w dziedzinie standaryzacji i walidacji usług opieki farmaceutycznej.

Co jest dla nas ważne

Przekazywanie pacjentom indywidualnych porad w sposób spersonalizowany.

Wdrażanie najwyższych uznanych na świecie standardów jakości usług farmaceutycznych w aptekach, opartych na merytorycznej analizie naukowej przeprowadzonej z wykorzystaniem zwalidowanych narzędzi naukowych, co pozwala uzyskiwać wysokie wyniki w doradztwie farmaceutycznym.

Poprawa jakości życia chorych dzięki wystandaryzowanemu systemowi przekazywania informacji oraz wsparciu w powrocie do zdrowia.