Wyniki badań

W ocenie pacjentów zaangażowanie farmaceutów brytyjskich w doradztwo farmaceutyczne jest duże, natomiast polscy respondenci wskazują, że farmaceuci tylko sporadycznie przeprowadzają wywiad z pacjentem poprzedzający sprzedaż, czy rekomendację leku OTC.

Co na ten temat myślą Polscy farmaceuci? Czy jako polski farmaceuta zawsze udzielasz porad, kiedy wydajesz lek Rx, czy lek OTC?

Takie pytania zostały zadane w naszej ankiecie.

Wyniki prezentują się następująco:

61% respondentów wskazało odpowiedź „Tak”, zaś 39% „Nie”.