Wspieramy dobre idee

Sprawozdanie z Kampanii Społecznej „Zacznijmy od skóry”

Kampania społeczna „Zacznijmy od skóry” została przeprowadzona w miesiącach: od kwietnia 2019 do grudnia 2019 na terenie Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich. Ośrodek ten zajmuje się kompleksowym leczeniem dzieci w wieku od 1 do 18 lat (młodsi pacjenci przebywają z rodzicami).

Na terenie ośrodka były organizowane wykłady przeprowadzane dla dzieci- pacjentów Ośrodka. W kampanii społecznej wzięło udział 466 dzieci w wieku szkolnym.


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

Kampania społeczna „Zacznijmy od skóry” Kampania społeczna 'Zacznijmy od skóry „ uzyskała honorowe patronaty:

– Śląskiego Kuratorium Oświaty,
– Związku Zawodowego Farmaceutów Polskich.

Główne cele kampanii społecznej „Zacznijmy od skóry”
– zwiększenie świadomości w zakresie roli jaką pełni skóra (nie tylko funkcje biologiczne ale też rola tzw. „lampki alarmowej”),
– edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry chorej i zdrowej (właściwa pielęgnacja szczególnie jest ważna w przypadku terapii chorób skóry, pozwala pozostać w kręgu działań dermo-profilaktycznych , uefektywnia terapię, skraca czas leczenia, zwiększa okresy reemisji choroby),
– poprawa jakości życia,
– zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących skóry,
– zwiększenie wykrywalności chorób skóry,
– przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu spowodowanemu zjawiskiem stygmatyzacji (tylko niewielka część chorób skóry jest zakaźna. Badanie przeprowadzone przez Homo Homini w 2013 r. pokazało jak mocno nasilony jest ten problem wśród społeczeństwa, pomimo iż 90% badanych deklarowało wiedzę na temat łuszczycy, aż 40% bało podać rękę osobie chorej na łuszczycę w obawie przed zarażeniem),
– zharmonizowanie wiedzy o skórze , jej potrzebach, właściwej pielęgnacji zdobywanych z różnych źródeł,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów z którymi uczniowie nie chcą się podzielić z rodzicami, lekarzami lub nauczycielami.


W 225 odcinku programu Mamma Mia (Polsat Rodzina) został wyemitowany wywiad z Prezesem Fundacji „Słoneczny Promień” oraz Wiceprezesem Fundacji „Słoneczny Promień” dotyczący kampanii społecznej „Zacznijmy od skóry”.

Materiał dostępny jest na Ipla. Poniżej zamieszczamy link do odcinka (od – 1:01:07 czasu trwania programu).

Z uwagi na wagę problemów jakich dotyczy kampania społeczna „Zacznijmy od skóry”, Zarząd Fundacji „Słoneczny Promień” podjął decyzję o kontynuowaniu kampanii społecznej „Zacznijmy od skóry” w 2020 r.


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej


Prezes Fundacji „Słoneczny Promień” mgr farm Mariusz Jancarczyk