Wprowadzenie Dobrej Praktyki Weryfikacji Leków (DPWL) analiza komunikatów z PLNMVS

Z uwagi na fakt, iż fałszowanie leków jest problemem globalnym, konieczne jest podjęcie skoordynowanych międzynarodowych działań, które mogą zapewnić efektywną strategię walki z fałszywymi produktami. Z tego względu niezbędna jest rola Unii Europejskiej jako organu regulującego przepływ towarów (w tym leków) na swoim terytorium.

Rozporządzenie Delegowane, które rozpocznie proces wdrażania Dyrektywy dot. zwalczania fałszowania leków (Falsified Medicines Directive, FMD), zostało opublikowane. Jest to ważny krok w zakresie bezpieczeństwa pacjentów w Europie. Oznacza to, iż apteki szpitalne w Europie mają trzy lata na przygotowanie się do rozpoczęcia procesu uwierzytelniania leków (termin dostosowania do wymagań dyrektywy europejskiej upływać będzie w lutym 2019).

Nieustannie rosnąca liczba zidentyfikowanych leków sfałszowanych i podrobionych w legalnym łańcuchu dostaw stanowi krytyczne zagrożenie dla pacjentów, firm (bio) farmaceutycznych, opiekunów pacjentów, płatników oraz farmaceutów. Dyrektywa dot. zwalczania fałszowania leków (Falsified Medicines Directive, FMD) stwarza realną szansę na zmniejszenie tego zagrożenia i optymalizację usług w zakresie opieki zdrowotnej, również poprzez optymalizację przepływu pracy aptek oraz wspieranie pacjentów w przestrzeganiu zaleceń medycznych.

Niezbędnym krokiem do zapewnienia takich korzyści i osiągnięcia zgodności z Dyrektywą FMD jest opracowanie oraz regularny przegląd wytycznych związanych z Dobrymi Praktykami Autentyfikacji. Wprowadzenie Dobrej Praktyki Weryfikacji Leków (DPWL) do aptek ogólnodostępnych i szpitalnych w Polsce to ukłon dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów w Polsce, a nasz poradnik to wsparcie dla polskich farmaceutów.

Wydanie specjalne – Aptekarz Polski