Węgierskie Lekolepki!

Polski projekt Lekolepki realizowany w Polsce pod egidą firmy Piktorex Sp. z o.o. ma swój odpowiednik na Węgrzech. Jesteśmy dumni, że polska myśl innowacyjna będzie realizowana poza naszym krajem!

Artykuł dot. węgierskich Lekolpek można przeczytać pod tym adresem:
http://www.magangyogyszereszek.hu/?m=7.0.0.0.0.1.0&set=0&pid=956