Ważna informacje odnośnie kodów

Drogie Koleżanki i Koledzy farmaceuci!

Rok 2018 był rokiem, również, rozpoczęcia funkcjonowania myśli wprowadzania e-recepty. Jak wiemy kilku szczęściarzom się już sprawnie udało to przeprowadzić i wypuścić z uśmiechem pacjentów z apteki ze zrealizowaną E-receptą. Zawodowy Związek Pracowników Farmacji chce zwrócić uwagę na jeden mały fakt. Przed realizacją E-recept każda apteka musi/musiała zaopatrzyć się w nowe czytniki kodów. Do e-recepty są potrzebne są czytniki które mogą czytać kody:

1. Kreskowe – jak poniżej:

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej


2. Kody QR – jak poniżej:

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

W roku 2018 niestety niewielu dostawców sprzętu do aptek nie pomyślało o kolejnym obowiązku dla aptek, który rusza 9 lutego 2019 – czyli Dyrektywy Fałszywkowej (serializacji). W celu odczytywania unikalnych kodów z nowych opakowań od 9 lutego 2019 roku niezbędne są czytniki kodów 2D – jak poniżej:

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

Drodzy farmaceuci prosimy sprawdźcie swoje czytniki – może jeszcze możecie je zmienić na właściwe.

Uwaga! Czytnik, który czyta kody QR nie musi czytać kodów 2D. Bez tego nie wydacie leków z apteki zgodnie z Dyrektywą!

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF)