Warsztaty dla aptek szpitalnych z Wdrożenia Dyrektywy Fałszywkowej w Katowicach

Szkolenie branżowe w dniu 11.12.2018 roku, dla farmaceutów szpitalnych, które realizowane jest w ramach cyklu konferencyjnego pod hasłem „Praktyczne wdrożenie dyrektywy fałszywkowej w aptekach szpitalnych”.

Spotkanie organizowane było przez Okręgową Izbę Aptekarską w Katowicach, a także Lideo S.A. Spotkanie skierowane było do farmaceutów szpitalnych oraz osób zarządzającymi procesami administracyjnymi w szpitalach.

Szkolenie odbyło się w siedzibie Izby. Za udział w konferencji przewidziane jest przyznane były punktów edukacyjnych w ramach szkoleń ciągłych.