VI sesja Szkoleniowa Kierowników Aptek Ogólnodostępnych

Dr Piotr Merks uczestniczył w VI-ej Sesji Szkoleniowej Kierowników Aptek Ogólnodostępnych w Serocku, OIA Warszawa.

 

Podczas sesji zaprezentowany został System OPFARMSoftNova oraz System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL).

 

Oba systemy trafiają na kolejne Wydziały Farmaceutyczne w Polsce.

 

Firma PIKTOREX dziękuje wszystkim za zaufanie i możliwość współpracy przy doskonaleniu naszych narzędzi!!!

 

Oni już są z Nami, czas na Ciebie!

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej