Ustanowienie Konsorcjum Naukowego

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

Po wielu miesiącach pracy wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powołaliśmy do życia pierwsze konsorcjum badawcze w zakresie badań w przemyśle farmaceutycznym i medycynie. Jednym z marzeń oraz inspiracją były dla Nas Uniwersytet w Stanforda w Stanach Zjednoczonych, ale także inne jak Oxford w Wielkiej Brytanii. Do tej pory Nasza współpraca zagraniczna opierała się jedynie na publikacji prac naukowych, teraz możemy już wyznaczać nowe standardy w pracy uczelni, ale też projektów innowacyjnych w Polsce. Naszą misją, jest promowanie zintegrowanej opieki zdrowotnej w Naszym kraju poprzez wdrażanie innowacji powstałej na krajowych uczelniach. Olbrzymie podziękowania dla Prof. Ks. Rektora Stanisława Dziekońskiego, Pani Kanclerz Dr Marii Hulickiej oraz Pani Dziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, prof. Grażynie Gromadzkiej.

Dzięki specjalnie skonstruowanej formie organizacji oraz szeroką otwartością na współpracę zewnętrzną z kraju i zagranicy, ze wszystkim organizacjami branżowymi o różnej strukturze, w ramach klinik opieki farmaceutycznej z Wielką Brytanią, USA i Kanadą, będzie prowadzone wspólnie wiele projektów badawczych w kolejnych latach.
Z wyrazami największego uznania za dynamikę rozwoju i decyzyjność.

Zarząd Konsorcjum Piktorex UKSW

Dr n. farm. Piotr Merks, prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski