Usługa Zdrowe Serce

Przystępując do usługi Zdrowe Serce twój pacjent otrzyma ulotkę od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącą ostrego zespołu wieńcowego.

Dzięki niej uświadamiasz pacjenta:
– co do jego choroby,
– przestrzegania zaleceń terapii,
– co może zrobić aby nie doszło do kolejnego incydentu.

Nie czekaj i zadbaj o zdrowie twoich pacjentów oferując im usługę w twojej aptece. Dzięki lepszemu przestrzeganiu terapii możesz ocalić im zdrowie: www.uslugazdroweserce.pl

Zapraszamy do kontaktu: opiskoordynator@uslugazdroweserce.pl