Udział Piktorex w EBHC

Nasi eksperci Prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski i Dr n. farm. Piotr Merks, zaproszenie do wygłoszenia prelekcji pt: Piktogramy farmaceutyczne: nowy wymiar współpracy lekarza i farmaceuty w celu poprawy komunikacji z pacjentami oraz wyników terapeutycznych leczenia chorób przewlekłych w Polsce.