Szkolenia dla farmaceutów

Trwa cykl szkoleń branżowych dla farmaceutów szpitalnych z zakresu dyrektywy fałszywkowej

Czym jest dyrektywa fałszywkowa? Jak apteka szpitalna powinna przygotować się do jej wdrożenia? Jakie Unia Europejska stawia obowiązki przed wytwórcami produktów leczniczych w świetle nowych przepisów? A jakie rozwiązania technologiczne warto zastosować by codzienna praca po 9 lutego 2019 roku była bardziej efektywna i zautomatyzowana?

Na te i wiele więcej pytań odpowiedzi uzyskują uczestnicy szkoleń branżowych pod hasłem „Praktyczne wdrożenie dyrektywy fałszywkowej w aptekach szpitalnych”. Celem wydarzenia jest edukowanie i wsparcie rynku szpitalnego (szpitali i aptek) w zakresie unijnej dyrektywy fałszywkowej.

Spotkania skierowane są do farmaceutów szpitalnych oraz osób zarządzającymi procesami administracyjnymi i informatycznymi w szpitalach.
Wydarzenia odbywają się na terenie całej Polski w siedzibach Okręgowych Izb Aptekarskich. Organizatorami spotkań są poszczególne Okręgowe Izby Aptekarskie oraz firma Lideo S.A. – wyspecjalizowana Spółka z ogólnopolskiej Grupy Pelion S.A., dostawca nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla branży medycznej i twórca ekosystemu innowacji w obszarze transformacji cyfrowej szpitali – w trzech obszarach: e-zdrowie, e-pacjent, e-organizacja.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a cykl potrwa do lutego 2019 roku.

Szkolenia prowadzą: dr. n. farm. Piotr Merks, Adiunkt, Wydział Lekarski, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, a także Marcin Gieracz, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający w Lideo S.A. oraz Dyrektor ds. Marketingu w Urtica Sp. z o. o.

ZOBACZ VIDEORELACJĘ z pierwszego szkolenia oraz dowiedz się jakie według uczestników korzyści dają spotkania branżowe: https://www.youtube.com/watch?v=z_hXohp9W8c

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA

Dyrektywa fałszywkowa

Od 9 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania prawne w zakresie identyfikacji produktów leczniczych oraz gromadzenia i wymiany danych na ich temat. Parlament Europejski Dyrektywą 2011/62/UE (dyrektywa fałszywkowa) wprowadził obowiązek umieszczania na opakowaniach leków podwójnych zabezpieczeń chroniących przed sfałszowaniem. Obowiązek ten dotyczy większości leków dostępnych na receptę oraz części leków bez recepty.

Wychodząc naprzeciw unijnym regulacjom i chcąc pomóc przedstawicielom aptek szpitalnym odpowiednio przygotować się do wejścia w życie unijnych przepisów, zorganizowaliśmy cykl szkoleń pt. „Praktyczne wdrożenie dyrektywy fałszywkowej w aptekach szpitalnych”.

Zakres szkolenia i korzyści

W trakcie spotkania poruszone są zagadnienia z zakresu tzw. dyrektywy fałszywkowej – kwestie formalno-prawne oraz organizacyjne przygotowujące farmaceutów do pracy wedle wytycznych unijnej dyrektywy. Uczestnicy poznają także możliwości technologiczne jakie w ramach dyrektywy można zastosować w celu automatyzacji codziennej pracy – z korzyściach dla swojej placówki oraz wszystkich jej interesariuszy. Szkolenie będzie łączyć, zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.

Po spotkaniu uczestnicy posiadają wiedzę z zakresu:
– dyrektywy fałszywkowej – realizacji wymogów unijnych oraz kwestii formalno-prawnych,
– nowych obowiązków wytwórców i produktów leczniczych w świetle rozporządzenia komisji (UE) 2016/161,
– właściwych sposobów weryfikacji autentyczności produktów leczniczych,
– nowoczesnych rozwiązań, które w efekcie pomogą aptekom wymóg prawny przekuć w swój atut, a jednocześnie będzie to szybko, sprawnie i niedużym kosztem,
– narzędzi IT, które pracę ułatwią, zautomatyzują i przyspieszą codzienne procesy.

PRELEGENCI
Dr. n. farm. Piotr Merks, Adiunkt, Wydział Lekarski, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego
Farmaceuta z ponad 16-letnim doświadczeniem, ekspert w branży farmaceutycznej, szczególnie w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych. Laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Obecnie realizuje 16 projektów badawczych w zakresie farmacji społecznej w ramach współpracy z Oxoford University, CHEO, FIP. Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Autor projektów, publikacji, wykładowca na międzynarodowych konferencjach, organizator programu: Farmaceuci bez granic.

Marcin Gieracz, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający w Lideo S.A. oraz Dyrektor ds. Marketingu w Urtica Sp. z o. o.
W Lideo S.A. zaangażowany w procesy biznesowo-strategiczne przedsiębiorstwa. W roli Wiceprezasa odpowiedzialny za marketing, sprzedaż i rozwój oferty. Nadzoruje wprowadzanie na rynek Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków do Aptek Szpitalnych. Strateg biznesowy i marketingowiec z ponad 20-letnim, praktycznym doświadczeniem. Mentor, trener i doradca specjalizujący się w identyfikowaniu źródeł wzrostu w przedsiębiorstwach. Obecnie skupia się na projektowaniu strategii biznesowych-marketingowych-rynkowych, które oparte są o sprzedaż wielokanałową, cyfrową transformację oraz digitalizację rynkową. Autor kompleksowych strategii rynkowych dla wielu spółek notowanych na GPW i tych z sektora MSP.