Stanowisko Zawodowego Związku Pracowników Farmacji (ZZPF) w sprawie błędu popełnionego w aptece w Jarocinie

Szanowni Państwo,

jako ZZPF mamy nadzieję, że działania jakie podejmie Ministerstwo Zdrowia oraz Inspekcja farmaceutyczna, przy wsparciu samorządów aptekarskich, dotyczące wprowadzenia do życia Ustawy o Zawodzie Farmaceuty oraz zwiększeniu nadzoru nad ilością zatrudnianego fachowego personelu przez apteki, co uchroni obywateli i samych farmaceutów, przed pomyłkami, które wynikają z różnych przyczyn, jak ta w Jarocinie.

Jako organizacja reprezentująca farmaceutów zrzeszonych w ZZPF, uważamy, że sprawa wymaga głębokiej analizy przez organy Państwowe jak i prewencyjne oraz inne organy wyznaczone do przeprowadzenia odpowiednich ekspertyz. Osądzanie kogokolwiek bez wystarczająco opisanych faktów i dowodów jest w naszej opinii szkodzące ze wszech miar. Po tym zdarzaniu należy się zastanowić, przeprowadzić analizy i wyciągnąć wnioski, tak aby wszyscy odpowiedzialni za tą tragedię mieli szansę na poprawienie swoich procedur wewnętrznych, aby w przyszłości zapobiegać takim sytuacjom.

Jednocześnie służymy swoim doświadczeniem i pomocą, w działaniach, które przyspieszą wzmocnienie roli farmaceuty w społeczeństwie i dadzą podwaliny do Ustawy o Zawodzie farmaceuty, a to pokaże uczestnikom rynku, że dobrze wykształcony i opłacony fachowy personel jest niezbędny we właściwie działającym sektorze zdrowotnym.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Farmacji

Dr n. farm. Piotr Merks

Mgr farm. Klaudiusz Gajewski

Mgr farm. Marek Szynkiewicz

Stanowisko ZZPF w sprawie błędu popełnionego w aptece w Jarocinie