Stanowisko w sprawie Bliżej Pacjenta

Szanowni Państwo, z uwagi na pismo dot. projektu Bliżej Pacjenta, rozpowszechnione przez portale branżowe uprzejmie informuje, że z uwagi na całkowity brak zrozumienia procesu badawczego przez podmiot zadający pytanie do WIF, przekazujemy nasze oficjalne stanowisko w imieniu całego zespołu badawczego.

WIF w Katowicach, otrzymał oficjalne stanowisko, opisujące projekt badawczy oraz sposób przetwarzania danych pacjentów w badaniu. W załączeniu w imieniu zespołu badawczego przekazuje rzeczowe i zasadne wyjaśnienia.


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej