Stanowisko Fundacji FIP w sprawie Cyberlepek

Niniejszym chcielibyśmy wyjaśnić kwestię praw autorskich piktogramów Międzynarodowej Organizacji Farmaceutycznej (FIP) oraz prosić o podjęcie stosownych działań. Fundacja FIP podkreślała, iż korzystanie z piktogramów do celów niekomercyjnych jest darmowe, natomiast korzystanie z nich do celów komercyjnych jest zabronione i musi być uzgadniane indywidualnie.

Rutynowe wykorzystywanie piktogramów w aptece uznajemy za korzystanie z nich do celów komercyjnych, ponieważ w ten sposób wspierane są działania komercyjne apteki. Jeśli chodzi o włączenie piktogramów FIP do nowego oprogramowania oraz bezpłatne udostępnianie go aptekom ogólnodostępnym, pojawiają się dwa kluczowe elementy. 1) Potrzebna jest zgoda fundacji FIP na włączenie piktogramów FIP do nowego oprogramowania. Jest to taka sama sytuacja jak w przypadku wykorzystania logo innej firmy w Państwa oprogramowaniu. Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, jest to korzystanie z piktogramów w celu wspierania działań komercyjnych, co uznajemy za wykorzystywanie piktogramów do celów komercyjnych.

Polska firma Piktorex zagwarantowała sobie wyłączne prawa do korzystania z piktogramów FIP do celów komercyjnych w Polsce. Dlatego też, drukowanie ich w aptekach stanowiłoby naruszenie praw intelektualnych FIP, a także umowy pomiędzy FIP a Piktorex.

Fundacja FIP dowiedziała się o dwóch stronach internetowych (poniżej), które naruszają nasze prawa autorskie:

https://www.youtube.com/watch?v=j0p3P-2-wig

https://mgr.farm/content/cyberlepki-farmaceutyczne-piktogramy-calkowicie-za-darmo

Ponadto, w przypadku wprowadzenia oprogramowania na rynek, chcielibyśmy otrzymać kompletną listę użytkowników, aby poinformować ich o sytuacji i pobrać ewentualne opłaty.

Prosimy o odpowiedź w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie, będziemy musieli podjąć dalsze kroki.

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej
PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

Pismo FIP do Pana Piotra Głuchowskiego:
FIP_Fundation_statement_cyberlepki_2018