Zarys praktyki farmaceutycznej w Kanadzie spotkanie z Dr Regis Vaillancourt (Assosiate Profesor Uniwersytetu w Toronto, Wydział Farmaceutyczny).

Wczorajsze spotkanie pozwoliło na poznanie praktyki farmaceutycznej w Kanadzie oraz w jaki sposób farmaceuci realizują opiekę farmaceutyczną. Porozmawialiśmy o roli technika farmaceutycznego oraz o tym jaką szansę sukcesu mają proponowane w ramach pilotażu usługi.

Szczególną rolę zwróciliśmy na programy szczepień w Kanadzie prowadzone przez apteki oraz na to, że po ich wprowadzeniu wzrosła ilości pacjentów w Kanadyjskich przychodniach. Opowiedzieliśmy też o roli uczelni w procesie implementacji opieki farmaceutycznej poprzez nowy program edukacyjny.

Padało też wiele pytań, w szczególności o współpracę z lekarzami. Jednym z wspaniałych pomysłów w Kandzie było połączenie zajęć na farmacji z zajęciami na medycynie.

Dziękujemy za wsparcie OIA w Warszawie.

Prezentację można pobrać w tym miejscu.