Sposób na przestrzeganie zaleceń lekarza

Opieka farmaceutyczna jest określana mianem nowej koncepcji postępowania farmaceutów wobec pacjentów.

Szczególny nacisk położony jest tutaj na poczucie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, nadzór nad farmakoterapią i efektami leczenia oraz na obniżenie kosztów opieki nad pacjentem. Idea opieki farmaceutycznej znalazła praktyczne zastosowanie nie tylko w aptekach ogólnodostępnych, ale także w szpitalnych.

Lekolepki – to nowe produkty dostępne na polskim rynku. Są to etykieto-naklejki z folii samoprzylepnej służące do naklejania na gotowe produkty lecznicze m.in. w aptekach, szpitalach, przychodniach i punktach aptecznych, czyli wszędzie tam, gdzie realizowane są recepty i wydawane produkty lecznicze. Są one narzędziem informującym pacjenta o dawkowaniu oraz o możliwościach wystąpienia działań niepożądanych lub skutków ubocznych, a także informują o przechowywaniu produktów leczniczych. Stanowią nie tylko nowoczesne podejście do sprawowania opieki farmaceutycznej nad pacjentem, ale również narzędzie wspierające konkurencyjność na przesyconym rynku aptecznym (…)

Źródło: Gazeta Farmaceutyczna/Newton Media (24.10.2012)