Kilka słów o Dyrektywie Fałszywkowej

Drodzy Farmaceuci,

jak na pewno już dobrze wiecie, z dniem 1 lipca 2020 roku, wszedł w życie art. 127 cb. ust. 4 Prawa Farmaceutycznego.

W praktyce oznacza to możliwe egzekwowanie sankcji za: brak weryfikacji autentyczności leków oraz za niewycofanie niepowtarzalnego identyfikatora.

Oznacza to jednocześnie koniec okresu przejściowego dotyczącego implementacji Dyrektywy fałszywkowej. Zapraszamy na przegląd rynku. Ebook już dostępny! https://www.lideo.tech/…/poradnik-branzowy-dyrektywa…

Czy wiecie, jakie zmiany niesie to dla farmaceutów?
Kto zapłaci kary finansowe za brak systemu do weryfikacji leków i w jakiej kwocie?
O czym powinien pamiętać farmaceuta w temacie Dyrektywy fałszywkowej,
Jak firmy technologiczne wspierają rynek farmaceutyczny pod kątem weryfikacji leków i czym są kody zagregowane?

Raport od:
Lideo, Urtica Biznes, Iurico Kancelaria Prawna, Piktorex, Związek Zawodowy Pracowników Farmacji – ZZPF oraz Farmakoekonomika Szpitalna.