Skuteczny farmaceuta, bliżej pacjenta

Tysiąc aptek weźmie udział w pilotażowym projekcie Bliżej Pacjenta. Liderem projektu jest Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

Celem projektu Bliżej Pacjenta jest walidacja usługi farmaceutycznej. „Bliżej pacjenta” to trójstopniowa interwencja farmaceuty w aptece, której efektem ma być zmniejszenie śmiertelności pacjentów z przyczyn nieprzyjmowanych (non-adherence) leków w migotaniu przedsionków.

Projekt realizowany jest przez naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski) oraz Collegium Medicum UMK w Toruniu (prof. dr. hab. n. farm. Jerzy Krysiński.) Metodologia badań została przygotowana przez dra Regisa Vaillancourta ze Szpitala w Ottawie wraz z zespołem czterech najlepszych farmaceutów klinicznych z Kanady.

Projekt rozpocznie się pod koniec marca i weźmie w nim udział blisko tysiąc aptek z całej Polski. Pilotaż będzie prowadzony również na Węgrzech oraz w Grecji. Patronat nad projektem objęła Naczelna Izba Aptekarska.

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1638-skuteczny-farmaceuta-blizej-pacjenta