Skieruj Pacjenta – w całej Polsce!

12 miast weszło w projekt profilaktyczny Skieruj Pacjenta.

Cieszymy się, że wspólnie chcemy podjąć wyzwania badawcze.

www.skierujpacjenta.pl zapisz się już dziś!