Ruszyła strona Związku Zawodowego Pracowników Farmacji!

Od kilku dni w sieci można odwiedzić nowo powstałą stronę Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (www.zzpf.org.pl), która powstała z inicjatywy dr n. farm Piotra Merks.

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF) to pierwsza organizacja w Polsce reprezentująca osoby zatrudnione w sektorze farmaceutycznym.

Organizacja Związek Zawodowy Pracowników Farmacji jest absolutną koniecznością dla krajowych profesjonalnych stowarzyszeń działających zarówno, w Polsce, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szersze patrzenie na interesy osób zatrudnionych w sektorze farmaceutycznym pozwala dostrzec w perspektywie lokalnej fundamentalne zasady europejskie z zakresu praw pracownika, czasu pracy, doszkalania oraz kontynuowania rozwoju zawodowego przez farmaceutów, a także wspierania inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjenta.

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji został powołany w 2016 roku, przy wsparciu Europejskiego Związku Zawodowego Farmacetów] (EPhEU – Employed community Pharmacists in Europe). Zadaniem ZZPF jest między innymi pomoc we współpracy transgranicznej organizacji krajowych reprezentujących pracowników w sektorze farmaceutycznym. Podczas cyklicznych spotkań międzynarodowych nastąpi wzmożona wymiana informacji oraz doświadczeń, której celem jest efektywniejsza reakcja na kwestie dotyczące mobilności, dyrektywy dotyczącej czasu pracy, dyżurów, a także kształcenia i kontynuowania rozwoju kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów oraz projektu z zakresu zdrowia populacji (population health).

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji został członkiem EPhEU w 2017 roku i będzie głosem różnych organizacji krajowych dotyczącym między innymi nowych przepisów na poziomie Unii Europejskiej.

W 2015 roku, podczas Zgromadzenia Ogólnego, przedstawiciele EPhEU zdecydowali, by pomóc członkom krajów europejskich, które nie mają jeszcze przedstawicieli pracowników farmacji, w utworzeniu ZZPF w Polsce.