Rabaty na paliwo dla każdego członka ZZPF!

Teraz jako członek ZZPF możesz tankować z rabatem na stacjach Lotos. ZZPF proponuje członkom możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima.

 

Jak uzyskać kartę na paliwo ze zniżka dla członka ZZPF?

1. Wypełniony poniżej wniosek, proszę ściągnąć na pulpit swojego komputera, wypełnić wszystkie części, czytelnie i precyzyjnie w celu uniknięcia pomyłki, a następnie wydrukować.

 

2. Prosimy o wypełnienie i odesłanie wniosków również przez członków, którzy się już zarejestrowali w formie elektronicznej.

 

3. Swój wniosek należy wysłać w formie listu na adres:

 

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF)

gen. Meriana C. Coopera 6B/10

01-315  Warszawa

 

oraz w formie skanu na adres e-mail: zzpf@zzpf.org.pl

 

4. Proszę pamiętać, aby podać adres zwrotny na kopercie, gdzie ma być przesłana karta paliwowa ZZPF.

 

Najważniejsze informacje dotyczące rabatów znajdują się poniżej:

 

1. Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:

Towar Rabat
PALIWA
Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr
 Benzyna PB98 Dynamic 15 gr/litr
Benzyna PB95 10 gr/litr
Olej napędowy ON 10 gr/litr
LPG 7 gr/litr
TOWARY I USŁUGI
Myjnia 15 %
Cafe Punkt* 10 %
Oleje i płyny do spryskiwaczy 10 %

 * rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na części stacji franczyzowych

 

2. Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.

 

3. Wydanie i korzystanie z kart ZZPF Paliwa jest bezpłatne.

 

4. Członek ZZPF może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.

 

5. Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.

 

6. Karty nie są honorowane w sieci Shell z powodów systemowych.

 

7. Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT. Osoby prowadzące działalność prosimy o zgłoszenie zainteresowania mailem na adres: zzpf@zzpf.org.pl, istnieje możliwość podpisania umowy na karty na identycznych warunkach rabatowych, jak w ofercie powyżej.

 

8. Mapa stacji dostępna pod linkiem: http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos

 

Wniosek do pobrania: Karta Lotos dla członków ZZPF