Puls Farmacji – pożyteczne Lekolepki

Etykieto-naklejki mają pomagać pacjentom w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych. To pierwszy element programu indywidualnej opieki farmaceutycznej, tworzonego przez mgr. farm. Piotra Merksa, farmaceutę praktyka i jednocześnie młodego naukowca z Zakładu Opieki Farmaceutycznej Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt ewoluował i był udoskonalany przez ponad 6 lat. „Idea narodziła się w odpowiedzi na narzekania mojej mamy — lekarza stomatologa. Od 2006 r. myślałem nad możliwością odciążenia lekarzy, którzy podczas wizyt, oprócz standardowych recept, wypisują pacjentom kartki z dokładnie rozpisanym dawkowaniem leków. Na początku 2011 r. pomysł nabrał ostatecznego kształtu, a lekolepki zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. W marcu br. projekt uzyskał prawa ochronne” — wspomina Piotr Merks, pomysłodawca Lekolepek (…).

Czytaj więcej: Link
Źródło: Puls Farmacji (15.10.2012)