Przegląd innowacyjnych start-upów medycznych w Polsce – I edycja (2020)

Na początku 2020r. zaprezentowano raport stanowiący zebranie i ustrukturyzowanie wiedzy na temat wszelakich inicjatyw na polskim rynku start-upów medycznych. Raport uzyskał duże poparcie wielu organizacji branżowych oraz przedstawicieli strony publicznej. Duże zaangażowanie samych start-upów tylko i wyłącznie zwiększyło rangę samego przeglądu. Raport uzyskał honorowy patronat ministra zdrowia.

Celem powstania raportu jest założenie o istnieniu sporej luki informacyjnej w sektorze innowacji w ochronie zdrowia a szczególnie między stronami: start-upy – start-upy oraz start-upy –przyszli inwestorzy lub klienci. Powoduje to niewiedze obu stron w zakresie nowych rozwiązań w sektorze medycznym jaki i również poziomu zaawansowania prowadzonych projektów. Dzięki raportowi możliwe jest łatwiejsze oraz bardziej efektywne współpracowanie miedzy start-upami a innymi podmiotami.

Jednym z blisko 75 start-upów opisanych w raporcie jest Piktorex sp. z o. o.. Jako innowacyjna firma specjalizująca się w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w zakresie opieki farmaceutycznej i compliance znaleźliśmy się w tym prestiżowym gronie polskich start-upów medycznych. Prowadzone przez nas badania oraz produkty w postaci lekolepek i programów aptecznych zostały zauważone oraz docenione prze twórców raportu.