Projekty pilotażowe Opieki Farmaceutycznej

Obecnie w polskich aptekach realizowane są dwa niezależne programy pilotażowe opieki farmaceutycznej – informuje Naczelna Izba Aptekarska. Oba projekty NIA objęła swoim patronatem.

Jak uściśla NIA, w ramach projektu badawczego przygotowanego przez Uczelnie Medyczne w aptekach realizowane są dwie usługi: Bliżej Pacjenta oraz Skieruj Pacjenta.

Skieruj Pacjenta to projekt pilotażowy dla aptek dotyczący implementacji i ewaluacji usługi w formie badania przesiewowego dla pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym oraz innymi jednostkami chorobowymi. Pilotaż usługi farmaceutycznej Skieruj Pacjenta jest prospektywnym i środowiskowym badaniem interwencyjnym, przeprowadzanym przez okres 12 miesięcy od stycznia 2019 do grudnia 2019.

Celem jest uruchomienie, ewaluacja i przetestowanie usługi farmaceutycznej w zakresie badania stanu zdrowia Polaków po skierowaniu pacjenta przez aptekę do laboratorium na badanie. W usłudze farmaceutycznej brani pod uwagę są pacjenci przyjmujący leki związane z: cukrzycą, nadciśnieniem, endometriozą, zwyrodnieniem stawów czy chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Bliżej Pacjenta to usługa, która pomaga obniżać śmiertelność pacjentów z migotaniem przedsionków poprzez poprawę stosowania się do zaleceń lekarskich (compliance) pacjentów, którzy stosują leki przeciwkrzepliwe nowej generacji (NOACS) w aptekach realizujących usługę farmaceutyczną Bliżej Pacjenta.

Organizatorzy zachęcają apteki do udziału w projektach.

Pilotaż jest realizowany przez Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW we współpracy Wydziałem farmaceutycznym CM UMK w Bydgoszczy i I Kliniką Kardiologii GUMed.

http://www.rynekaptek.pl/komunikaty-urzedowe/nia-o-programach-pilotazowych-realizowanych-w-polsce,30972.html?fbclid=IwAR1RO6HPVipDlTwhyDkS5nBD3w4Wx6hXhvNSlUF46kbsd96NnQl_axeNYmU