Projekt promujący apteki jako placówki ochrony zdrowia

Już na początku roku rusza, Nasza kampania plakatowa dla pacjentów w celu podwyższenia rangi zawodu farmaceuty prowadzona przez Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF).

Akcja wspierana jest przez Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Zakład Technologii Postaci Leku, CM UMK w Bydgoszczy oraz I Klinikę Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt obejmie wszystkie województwa na terenie całego kraju. Obecnie jest konsultowany z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Plakat można pobrać w tym miejscu.