Polski ślad w Europejskiej strategii PV

Dokument PGEU dotyczący najlepszych praktyk nakreśla ewolucję nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Europie, szczególnie w kontekście piątej rocznicy nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w UE z 2012 r. Ustawodawstwo i najnowsze wydarzenia w dziedzinie PV, opisują zróżnicowaną rolę farmaceutyków w zapewnieniu bezpieczeństwa, skuteczności i racjonalności stosowanie leków.

Cieszymy się, że zostaliśmy zauważeni.

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej  >
PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej