Podsumowanie spotkania inauguracyjnego ZZPF

W dniu 16 października 2018 odbyło się spotkanie inauguracyjne ZZPF. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób w tym farmaceuci z aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, urzędów, firm farmaceutycznych oraz delegacja Europejskich Związków Zawodowych (EPhEU), składająca się z  12 krajów partnerskich z UE i poza UE (Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Luksemburg, Węgry, Chorwacja, Czarnogóra, Irlandia, Austria, Norwegia, Włochy).

Nasze wydarzenie zaszczycili swoją obecnością i przemówieniem, Podsekretarz stanu Janusz Cieszyński, członek Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Leków, Dr Anna Kowalczuk.

Generalne otwarcie ZZPF organizacji przynależącej do Europejskich Związków Zawodowych (EPHEU) rozpoczął wykład: Dr Piotra Merksa, który przedstawił misję i cele organizacji oraz pozostałych członków zarządu: mgr farm. Marka Szynkiewicza oraz mgr farm. Klaudiusza Gajewskiego.

Podczas wydarzenia, Prezes NIA, Elżbieta Piotrowska Rutkowska, wyraziła uznanie i wspomniała o porozumieniu o współpracy pomiędzy NRA i ZZPF. Mgr farm. Michał Byliniak, Prezes PGEU, prezes OIA Warszawa, Wiceprezes NRA, opowiedział o nowej zmieniającej się roli farmaceuty w Europie oraz dlaczego potrzebujemy nowej organizacji, która uzupełnia nisze wśród organizacji branżowych w Polsce.

Nie zabrakło też informacji o programie edukacyjnym: Farmaceuci bez granic. Mark Kozioł, Przewodniczący PDA, Wielka Brytania, wygłosił wykład na temat konieczności aktywnego udzielania się farmaceutów w prowadzeniu opieki farmaceutycznej i rozwoju usług farmaceutycznych, ale też roli Związków Zawodowych w Wielkiej Brytanii, które mają już 15 lat.  Nie omieszkaliśmy poruszać bardzo ważnych tematów dla Naszych farmaceutów takich jak: BHP, sprawy sądowe przeciwko aptekarzom, farmaceutom szpitalnym oraz innym farmaceutom pracującym w przemyśle edukacji i inspekcji. Dopełnieniem były dyskusje o dyrektywie fałszywkowej w aptekach oraz praktycznych informacjach związane z jej implementacją. Wyjątkowo dla Nas goście z zagranicy opowiedzieli o kierunku rozwoju rynków w innych częściach EU oraz nowoczesnych aspektach opieki farmaceutycznej. Na koniec delegacja EPhEU pogratulowała organizatorom organizacji oraz życzyła motywacji w dalszych działaniach.

Dziękujemy naszym sponsorom oraz organizacjom wspierających nasze działania:

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej