Pilotaż usługi: Konsultacja farmaceutyczna w Radomiu

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

Od lewej: mgr farm. Katarzyna Szczęśniak, tech. Jolanta Derleta, ordynator OIOM Joanna Armetowicz-Munik, mgr farm. Rafał Majewski, mgr Agnieszka Kapusta – manager HR

ZZPF oraz Szpital Onkologiczny w Radomiu, podpisały umowę współpracy w zakresie pilotażowego projektu badawczego w zakresie opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym. Kierownikiem projektu została Pani mgr. farm. Katarzyna Grzyb (Kierownik Apteki Szpitalnej) wraz z zespołem.

Projekt realizowany pod nadzorem Pana Dr Regis Vaillancourt (CHEO, Ottawa, Kanda) oraz Dr Piotr Merks, (CM UMK, Bydgoszcz). W obecnej fazie projektu przygotowujemy projekt instrukcji dla pacjentów w Radomiu i narzędzia badawczego do oceny efektywności usługi.

Chcesz do Nas dołączyć? Napisz: zzpf@zzpf.org.pl!