Pilotaż opieki farmaceutycznej – od lekarza do farmaceuty!

„Bliżej pacjenta” to trzyetapowa interwencja farmaceuty w aptece, której efektem ma być zmniejszenie śmiertelności pacjentów z przyczyn nieprzyjmowanych (non-adherence) leków w migotaniu przedsionków.

Projekt realizowany jest przez naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z naukowcami z I Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu oraz ekspertów z innych uczelni Medycznych. Metodologia badań została przygotowana przy współpracy z zespołem dra Regisa Vaillancourta ze Szpitala w Ottawie składającego się z czterech najlepszych farmaceutów klinicznych z Kanady. W projekcie weźmie udział blisko tysiąc aptek z całej Polski wybranych zgodnie z metodą stratyfikacji i randomizacji.

Co daje farmaceucie udział w projekcie Bliżej pacjenta?

– wynagrodzenie dla farmaceutów, którzy konsekwentnie ukończą projekt zgodnie z procedurą badania,
– prestiżowy certyfikat międzynarodowy za udział w projekcie,
– wpisanie twojego imienia i nazwiska na sprawozdaniu dla naczelnej izby aptekarskiej, które będzie złożone przez nasz zespół na ręce Ministra Zdrowia,
– bezpłatny trening raportowania działań niepożądanych,
– otrzymanie bezpłatnego szkolnie na punkty twarde przygotowującego do projektu,
– darmowa aplikacja mobilna Lekolepki (CE) dla waszych pacjentów,
– darmowy system Dokumentacji Medycznej Pacjenta (DMP),
– darmowy system do prowadzenia opieki farmaceutycznej EM-PMR (web),
– darmowy system do wsparcia komunikacji z pacjentem OPFARMSoftNova,
– zestaw piktogramów farmaceutycznych Lekolepki na czas trwania badania (Lekolepki (www.lekolepki.pl) to zarejestrowany wyrób medyczny klasy I),
– praca przy projekcie badawczym, posiadającym zgodę Komisji Bioetycznej oraz organów regulacyjnych,
– wsparcie techniczne (8-16 codziennie),
– nagrody dla najlepszych farmaceutów ufundowane przez dwie polskie firmy Swarovski oraz Kross.

Zarejestruj się: http://pilotazopiekifarmaceutycznej.pl liczba miejsc ograniczona! Nie ma służby zdrowia bez farmaceutów. Bliżej pacjenta to usług farmaceutyczna 3 generacji! Bliżej pacjenta: Podróż pacjenta od lekarza do farmaceuty!