Piktorex rozpoczyna współpracę Get2Work z Grecji!

Firma Piktorex, która jest odpowiedzialna za system Lekolepki podpisała w styczniu umowę z grecką firmą GET2WORK.

Jest to kolejna międzynarodowa współpraca naszej firmy. GET2WORK działa w sektorze opieki zdrowotnej poprzez dostarczenie ukierunkowanych narzędzi dla specjalistów i menedżerów, planowanie i realizację działań na rzecz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i spersonalizowane usługi dla komunikacji wielokanałowej.

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej