Piktorex Konsorcjum Naukowym

W ostatnim czasie, Nasza firma, przeszła gruntowne zmiany. Nie tylko rozwinęliśmy technologię, wzmocniliśmy zabezpieczenia naszych serwerów, ale także do naszego zespołu dołączyli wspaniali naukowcy z Polski i za granicy.

Rozpoczęliśmy współpracę z wieloma uczelniami w Polsce i za granicami, a w konsekwencji w dniu 4.12.2018 roku stworzyliśmy konsorcjum naukowe o którym niebawem napiszemy.


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej