Piktogramy farmaceutyczne FIP nie są za darmo

Szanowni Państwo,

w związku z artykułem dostępnym pod linkiem https://mgr.farm/content/cyberlepki-farmaceutyczne-piktogramy-calkowicie-za-darmo informujemy, że piktogramy farmaceutyczne FIP nie są za darmo.

Komercyjne użycie tych piktogramów wymaga uzyskania zgody FIP oraz uiszczenia wynagrodzenia
w wysokości € 5.000,00 rocznie z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych FIP do piktogramów farmaceutycznych.

Jedynie niekomercyjne użycie tych piktogramów, w tym korzystanie z nich w zakresie dozwolonego użytku osobistego oraz do celów humanitarnych jest dozwolone nieodpłatnie. Takim wykorzystaniem piktogramów farmaceutycznych FIP nie jest z pewnością ich darmowe przekazanie do użytkowania w aptekach, w celach komercyjnych, co proponuje p. Piotr Głuchowski.

Podkreślenia wymaga, że Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wyłącznym uprawnionym do komercyjnego wykorzystania oraz dystrybucji piktogramów farmaceutycznych FIP na terytorium RP, zgodnie z umową licencyjną zawartą z FIP.

W związku z tym, nieodpłatne wykorzystywanie przez p. Piotra Głuchowskiego piktogramów farmaceutycznych FIP stanowi naruszenie praw autorskich FIP do tych piktogramów oraz praw Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wynikających z ww. umowy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Piktorex sp. z o.o.

Oficjalne stanowisko Firmy Piktorex Sp. z o.o.:
cyberlepki_20180414