Pierwsze kroki w kierunku powstania ZZPF

W dniu 4-5 lipca 2015 roku w Birmingham odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Zatrudnionych w Aptekach Unii Europejskiej tzw. EPhEU.

W spotkaniu wzięło udział 25 Izb Aptekarskich z Krajów Członkowskich. Polska była reprezentowana przez mgr. farm. Piotr Merks, który został zaproszony przez Brytyjska organizację PDA (Stowarzyszenie Obrony Praw Farmaceutów), której Pan magister jest członkiem od wielu lat. Podczas godzinnego wykładu opowiedział o patologiach polskiego rynku aptecznego oraz sytuacji polskich farmaceutów. Rozmowy, dotyczyły bardzo ważnych tematów takich jak obrót poza apteczny, rola farmaceutów w poszczególnych krajach UE, oraz najważniejszego nowej perspektywy rozwoju farmacji w Europie.