Pierwsza publikacja z procesu ewaluacji Lekolepek

Piktogramy farmaceutyczne muszą spełniać określone kryteria, normy. Osoba projektująca piktogramy powinna posiadać elementarną wiedzę z zakresu farmakoterapii i bezpieczeństwa stosowania leku.

Każdy zaprojektowany piktogram, zanim zostanie przeznaczony do powszechnego użytku w aptekach, jest poddany ewaluacji. Jest proces mający na celu potwierdzenie jakości produktu zgodnie z wymaganiami, sprawdzenie, czy znaczenie piktogramu jest poprawnie odgadywane, potwierdzenie, że zastosowanie piktogramu zapewni osiągnięcie wyznaczonego celu.

Badanie przeprowadza się wśród losowo wybranej grupy osób. W efekcie wykonania walidacji uzyskujemy pewność, że piktogram został poprawnie zaprojektowany i jego znaczenie nie zostanie nieprawidłowo zinterpretowane przez pacjenta. Ewaluacja to pierwszy etap badań potwierdzających skuteczność piktogramów, stwierdzający poprawność zaprojektowania piktogramu.

W drugim etapie bada się, czy zastosowanie piktogramów wpływa na poprawę przestrzegania zasad zaleconej farmakoterapii.

Cały artykuł można przeczytać pod adresem:

https://www.dovepress.com/the-evaluation-of-pharmaceutical-pictograms-among-elderly-patients-in–peer-reviewed-article-PPA

.