Pharmaciens Sans Frontières (PSF) – Polska 2019

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

Lokalizacja misji: Warszawa, Polska

Data misji: 16 lutego – 2 marca 2019 r

Cel warsztatów:

Zapewnienie warsztatów edukacyjnych na temat modelu Farmaceutycznej Opieki i jego zastosowań w kanadyjskiej aptece, z ostatecznym celem włączenia aspektów do polskiego modelu farmacji.

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

Streszczenie:
Dwóch farmaceutów pojechało do Warszawy, aby uczyć polskich farmaceutów podstaw opieki farmaceutycznej. Pięć warsztatów odbyło się w ciągu dwóch tygodni 18, 20, 25, 26 i 27 lutego. Wielkości grup wahały się od 10 do 90 uczestników. Warsztaty trwały jeden dzień i odbywały się od 10:00 do 19:00. Uczestnikami byli studenci (farmacja i medycyna), aptekarze społeczni i szpitalni oraz osoby z branży i technologii. Warsztaty odbyły się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt był objęty patronatem Rektora prof. Stanisława Dziekońskiego.

Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy zapewnił punkty edukacyjne dla farmaceutów dzięki Dziekanowi prof. Stefanowi Kruszewskiemu i prof. Jerzemu Krysińskiemu. Całe wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Zawodowy Farmaceutów Polskich (ZZPF) przy współpracy z Konsorcjum Naukowym UKSW.

Pierwszego dnia warsztaty otworzyła Prezes Naczlnej Izby Aptekarskiej (NIA) Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, a drugiego dnia prezes PGEU mgr farm. Michał Byliniak. Jednodniowe warsztaty składały się z czterech modułów nauczania. Kanadyjscy farmaceuci nauczali trzech modułów. Obejmowały one opiekę farmaceutyczną i komunikację, przeglądy stosowania leków (MUR) oraz interakcji lekowych. Każdy moduł zawierał wykłady dydaktyczne i dyskusje grupowe. Po każdym wykładzie omawiano przypadki, pozwalając uczestnikom na bezpośrednie wykorzystanie umiejętności opanowanych na wykładzie. Farmaceuci się udzielali, duskusja była żywy, a dyskusje grupowe miały charakter informacyjny. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z polskiej apteki i chętnie poznawali kanadyjskie doświadczenia. Czwarty moduł dotyczący leków w ciąży i karmienia piersią prowadziła je polska farmaceutka dr. n. farm. Magdalena Stolarczyk. Po warsztatach każdy uczestnik ukończył quiz z 10 pytaniami wielokrotnego wyboru na temat treści warsztatów.
PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

1 marca w aptece Cosmedica w Warszawie zorganizowano sesję praktyczną. Kanadyjscy farmaceuci i ich polscy koledzy byli oprowadzeni po aptece, w tym pokój konsultacji, pomieszczenie do recpetury. Polscy aptekarze wykazali się umiejętnościami doradczymi w zakresie różnych usług, które obecnie oferują społeczności, w tym monitorowania stężenia glukozy we krwi i monitorowania ciśnienia krwi. Kanadyjscy farmaceuci byli również w stanie obserwować proces wydawania leków od momentu otrzymania recepty do momentu pobrania leku przez pacjenta. Kanadyjscy i polscy farmaceuci byli w stanie przedyskutować różnicę w praktyce między dwoma krajami po obejrzeniu go z pierwszej ręki. Kanadyjscy farmaceuci byli również w stanie zaproponować sposoby wdrożenia procesu opieki farmaceutycznej w codziennej pracy. Farmaceuci mogli również omówić bariery praktyczne, które obecnie uniemożliwiają polskim farmaceutom wdrażanie niektórych usług opieki farmaceutycznej.

Zbiorczy raport z ocen warsztatów

Warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony większości uczestników. średnia ocen z warsztatów wynosiła 4 na 5. Znaczna część opinii wyrażała brak możliwości kontynuowania nauki w aptece w Polsce i obejmowała prośby o dalsze sesje edukacyjne, w tym sesje bardziej specjalistyczne. Niektórzy uczestnicy, którzy już mówili po angielsku, otrzymywali informacje zwrotne dotyczące potrzeby tłumaczenia. Doprowadziło to do dyskusji na temat przyszłych misji, w których zasugerowano, aby grupy były podzielone na uczestników wymagających tłumaczenia, oraz tych, którzy tego nie potrzebują. Preferencje te zostaną wskazane przez uczestników podczas rejestracji na kolejne warsztaty.

Wyniki ankiety i kolejne kroki

Jak już wcześniej wspomniano, uczestnicy wyrazili chęć dalszych sesji edukacyjnych na temat opieki farmaceutycznej i praktyki klinicznej w farmacji. Wskazuje to na potencjał przyszłych misji o podobnym charakterze w Polsce.