Nowe obowiązki dla farmaceutów

Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 19 października 2018 r. poz. 2008 rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 października 2018 r.w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych jasno określa nowe obowiązki farmaceutów i aptek.

Jednym z nich jest obowiązek udzielania informacji o środkach ostrożności związanych z przyjmowaniem wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o ile są one dostępne oraz osoba wydająca, wydając produkt leczniczy w sposób określony w ust. 7, informuje osobę odbierającą produkt leczniczy, w formie pisemnej, o zmienionym sposobie dawkowania.

Piktorex sp. z o.o. konsorcjum naukowe wychodzi naprzeciw bezpieczeństwu Polskich pacjentów poprzez wykorzystanie do tego celu wyrobu medycznego OPFARMSoftNova i systemu Lekolepki. Jedyny system oznaczeń w Polsce poddany ewaluacji naukowej z potwierdzoną skutecznością.

Z całym rozporządzeniem Ministra Zdrowia można zapoznać się w tym miejscu.