Naczelna Rada Aptekarska wspiera projekt „Ryby nie chorują na serce”

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie rozpatrzyło Nasz wniosek o objęcie honorowym patronatem prezesa NRL projekt Ryby nie chorują na serce.

Dziękujemy!