Ministerstwo Zdrowia opublikowało „Politykę Lekową Państwa 2018-2022”

Na stronach Ministerstwa Zdrowia została opublikowana kopia robocza „Polityki Lekowej Państwa 2018-2022”. Uwagi można było wnosić do 27.07.2018 r.

Więcej:
https://www.gov.pl/zdrowie/dokument-polityka-lekowa-panstwa-w-konsultacji-publicznych