Piotr Merks w Związku Zawodowym Pracowników Farmacji

Dr Piotr Merks rozpoczął nową pracę w Związku Zawodowym Pracowników Farmacji – ZZPF.

ZZPF został utworzony w 2016 roku  przy wsparciu EPHEU. ZZPF pomaga w transgranicznej współpracy krajowych organizacji reprezentujących zatrudnionych pracowników aptek.

Wymiana informacji i doświadczeń jest zintensyfikowana podczas okresowych międzynarodowych spotkań, aby lepiej reagować na takie tematy, jak mobilność, dyrektywa dotycząca czasu pracy i dyżurów, farmacja i ustawiczne kwalifikacje zawodowe farmaceutów.

                                          PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej