Lekolepki wyrobem medycznym!

Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentów przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Lekolepki i system komputerowy OPFARMSoftNOVA od 17 stycznia br. zostały uznane, jako wyrób medyczny.

Jako produkt innowacyjny, utworzyliśmy nową grupę produktu, jakim są piktogramy farmaceutyczne.

Jest to kolejna gwarancja najwyższej jakości naszego narzędzia wspierającego bezpieczną farmakoterapię. Już za chwilę produkt będzie dostępny w hurtowniach.