System Lekolepki w Lublinie

Gdy część naszego zespołu prowadziła wykład we Wrocławiu, w Lublinie mgr farm. Małgorzata Chmielak, przeprowadziła wykład na temat bezpieczeństwa stosowania leków.

Jeden weekend, a nasz wyrób medyczny poznają farmaceuci z dwóch różnych rejonów Polski!


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej