Konferencja prasowa „Medycyna nowoczesna i humanistyczna”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolicka Agencja Informacyjna

Zapraszają na konferencję prasową

MEDYCYNA NOWOCZESNA I HUMANISTYCZNA

poświęconą otwarciu kierunku lekarskiego na UKSW oraz ogłoszeniu rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne laboratoria badawcze stanowiące zaplecze kształcenia studentów oraz baza kliniczna, ośrodki medyczne w Warszawie i za granicą, które współpracują z Collegium Medicum UKSW


W konferencji udział wezmą:

Minister Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia

Minister Piotr Muler – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ks. Prof. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW

oraz przedstawiciele placówek partnerskich, Instytutów Naukowo Badawczych stanowiących zaplecze kliniczne dla WM.CM na UKSW

Zapraszamy 29 (środa) maja 2019, godz. 11.00, Sala plenarna Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6, Warszawa


Prosimy o potwierdzenie obecności: m.starzynska@uksw.edu.pl

„Bardzo odpowiedzialnie podeszliśmy do projektu uruchomienia kierunku medycznego w naszej udzielni. Chcemy zapewnić studentom możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej na najwyższym poziomie i w oparciu o najlepsze standardy. Dlatego przez pierwsze dwa lata studentom obu kierunków, lekarskiego i pielęgniarskiego zapewnimy kształcenie na terenie naszego kampusu przy ul. Wóycickiego. Oprócz odpowiednio przygotowanych sal wykładowych, mamy tam działające od dwóch lat nowoczesne laboratoria biologiczno-chemiczne, wyposażone na światowym poziomie. Robiliśmy to już z myślą o Wydziale Medycznym. Zajęcia będą się obywały w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych oraz w powołanych w 2016 roku Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II. Potrzebne będzie oczywiście także zaplecze anatomiczne do prowadzenia zajęć praktycznych, dlatego w tym zakresie podjęliśmy współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Tam będą się odbywały zajęcia z anatomii, prowadzone przez pracowników WUM. Zależy nam, aby ćwiczenia odbywały się w ośrodkach gwarantujących studentom zdobywanie doświadczeń i specjalistycznej wiedzy medycznej. Jeżeli chodzi natomiast o kształcenie na dalszych etapach, to będziemy bazować na klinikach polskich i zagranicznych.”

Ks. Prof. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW