Kolejne dowody na niezwykłą użyteczność stosowania Lekolepek

Kolejne dowody na niezwykłą użyteczność stosowania Lekolepek w aptekach!

W przeprowadzonym badaniu na pacjentach będących w czasie antybiotykoterapii dowiedziono, że dzięki użytym piktogramom na opakowaniach ich leków bardziej przestrzegali dawkowania antybiotyków, rzadziej zaprzestawali leczenia oraz uznali użycie Lekolepek za dobry element opieki farmaceuty nad pacjentami.

Sprawdź sam – www.lekolepki.pl lub przystępując do jednego z prowadzonych pilotaży opieki farmaceutycznej: www.uslugazdroweserce.pl lub www.pilotazopiekifarmaceutycznej.pl