III edycja Farmaceuci bez granic

Jesteście gotowi na trzecią edycję?

Więcej szczegółów na stronie: www.farmaceucibezgranic.pl