II edycja Farmaceuci Bez Granic Polska: Polski farmaceuta przyszłości 2030!


Druga edycja Farmaceuci Bez Granic Polska: Polski farmaceuta przyszłości 2030!

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona, kup bilet już teraz www.farmaceucibezgranic.pl

Immunoprofilaktyka wybranych chorób infekcyjnych.

Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z elementów odporności wrodzonej i nabytej oraz wakcynologii, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju szczepionek, bezpieczeństwa ich stosowania, dróg podawania oraz przechowywania. Zapoznanie ze szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi oraz kalendarzem szczepień.

POLSKI FARMACEUTA PRZYSZŁOŚCI (12 GODZIN DYDAKTYCZNYCH).

SZCZEGÓŁOWA AGENDA SPOTKANIA

Wykładowca: lekarz, farmakolog, farmaceuta kliniczny.

Proponowany czas zajęć: 12 godzin.

Rejestracja: 9.00-10.00.

Start godzina: 10.00

Powitanie: Przedstawienie gości, wykładowców, tłumaczy (Dr n. farm. Piotr Merks) (15minut)
Wykład 1: Działania niepożądane w szczepieniach Dr Anna Kowalczuk, Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Przerwa kawa, herbata, ciasto (15minut)

3. Wykład: Nadzór kliniczny w aptece w kontekście szczepień: mgr farm. Piotr Wojciechowski (MPharm, MPharmS, ClinicalDipl)

4. Wykład: Wszystko o szczepieniach: Jane Lambert wraz z zespołem trenerów z Wielkiej Brytanii

Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

1. Immunoprofilaktyka: czynna, bierna, czynno-bierna, przedekspozycyjna poekspozycyjna.

2. Szczepionki – rodzaje szczepionek:

a. szczepionki inaktywowane,

b. żywe szczepionki atenuowane,

c. nowe generacje szczepionek (białka rekombinowane, cząsteczki wirusopodobne, wektory wirusowe, szczepionki oparte na DNA),

d. szczepionki swoiste monowalentne,

e. szczepionki swoiste skojarzone,

f. szczepionki nieswoiste.

3. Bezpieczeństwo szczepień w świetle najnowszej wiedzy medycznej:

a. niepożądane odczyny poszczepienne,

b. przeciwwskazania bezwzględne i względne dla wszystkich szczepionek.

4. Szczepienia obowiązkowe i zalecane – kalendarz szczepień.

5. Szczepienia przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej.

6. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

7. Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

8. Szczepienia przeciwko pneumokokom, rotawirusom, Haemophillus

Influenzae typu B, Neisseria meningitidis i wirusowi HPV odpowiedzialnemu za rozwój raka szyjki macicy.

9. Szczepienia przed podróżą zagraniczną w rejony endemiczne.

10. Przechowywanie szczepionek.

– Cele szczepień

– Układ odpornościowy i sposób działania szczepionek

– Różne rodzaje stosowanych szczepionek i ich skład

– Choroby, którym można zapobiegać na skutek szczepień – grypa, CVC, HPV i inne.

– Aktualne problemy i kontrowersje dotyczące szczepień

– Komunikacja z pacjentami i rodzicami / opiekunami

– Prawne aspekty szczepionek

– Przechowywanie i obsługa szczepionek

– Prawidłowe podanie szczepionek

– Zdarzenia niepożądane, w tym słabe, anafilaksja i ataki paniki

5. Warsztaty: Praktyczne warsztaty z specjalistami dla studentów: mgr farm. Piotr Wojciechowski z Wielkiej Brytanii

– Jak bezpiecznie i prawidłowo podać wstrzyknięcie domięśniowe i podskórne do mięśnia naramiennego.

– Rozpoznanie i leczenie pacjenta cierpiącego na anafilaksję, w tym podawanie domięśniowej adrenaliny.

– Rozpoznanie pacjenta w stanie zatrzymania krążenia i możliwość wezwania pomocy oraz przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

– Farmaceuta otrzyma dostęp do kursu on-line oraz materiały edukacyjne zatwierdzone w standardzie ISO.

6. Praktyczne warsztaty z specjalistami dla farmaceutów: Jane Lambert wraz z zespołem trenerów z Wielkiej Brytanii

– Jak bezpiecznie i prawidłowo podać wstrzyknięcie domięśniowe i podskórne do mięśnia naramiennego.

– Rozpoznanie i leczenie pacjenta cierpiącego na anafilaksję, w tym podawanie domięśniowej adrenaliny.

– Rozpoznanie pacjenta w stanie zatrzymania krążenia i możliwość wezwania pomocy oraz przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

– Farmaceuta otrzyma dostęp do kursu on-line oraz materiały edukacyjne zatwierdzone w standardzie ISO.

Poczęstunek

Warsztat 4. Pilotaże opieki farmaceutycznej w Polsce: usługi Bliżej pacjenta i Skieruj pacjenta.

Test zaliczeniowy

Podsumowanie i rozdanie certyfikatów (19.00).

Wiedza i umiejętności wynikowe:

Umiejętność przekazywania informacji o rodzaju szczepionek, mechanizmie ich działaniu oraz bezpieczeństwie stosowanych szczepionek.

Umiejętność udzielania porady o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, w tym:
– Zatwierdzone programy kursów 102 zalecanych przed podróżą zagraniczną w rejony endemiczne.

– Znajomość możliwych poszczepiennych działań niepożądanych i zasad ich monitorowania. Umiejętność przekazywania informacji odnoście transportu i przechowywania szczepionek.

Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

Informacje dodatkowe: Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień: po 1 godz.