Hello Future – czyli I konferencja o przyszłości branży farmaceutycznej w Polsce

Od 4 do 6 października zajmowano się takimi zagadnieniami jak: raport “Homo Medicus” dzięki któremu przedstawiono trendy i prognozy zmian, które czekają branżę farmaceutyczną.

Omawiano wpływ dobrze realizowanej opieka farmaceutyczna oraz jaki ma wpływ na zdrowie pacjentów oraz efekty biznesowe. Taka konferencja nie mogła się obyć bez stanowiska Piktorex, na którym zaprezentowano nowatorskie rozwiązania do prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach – lekolepki oraz program OpfarmSoftNova – www.lekolepki.pl


PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej

PIKTOREX - kompleksowe rozwiązania w zakresie opieki farmaceutycznej