Farmacja Praktyczna o pilotażu!

Na łamach farmacji praktycznej pełne podsumowanie projektu: Bliżej pacjenta!

Zapraszamy do kontaktu http://pilotazopiekifarmaceutycznej.pl.

Nie ma służby zdrowia bez farmaceutów. Bliżej pacjenta to usług farmaceutyczna 3 generacji, czyli od lekarza do farmaceuty!

Bliżej Pacjenta – wersja pdf