Europejska Agencja Leków EMA a ibuprofen i COVID – 19

Obecnie wśród pacjentów, farmaceutów i lekarzy, pojawiła się wątpliwość związana z dalszym zalecaniem ibuprofenu i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w przypadku infekcji wirusowych. Ma to związek z pojawieniem się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych i na portalach internetowych, wielu doniesień, związanych z możliwością pogorszenia przebiegu infekcji wywołanej koronawirusem SARS-CO-2, po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen. Temat ten wzbudził wiele kontrowersji po wypowiedzi francuskiego Ministra Zdrowia.

Zgodnie z komunikatem Europejskiej Agencji Leków EMA, które można przeczytać na https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19_en.pdf, obecnie brakuje dowodów naukowych, które potwierdzałyby niekorzystny związek pomiędzy stosowaniem ibuprofenu, a pogroszeniem przebiegu choroby COVID-19.

W maju 2019 roku Komitet ds. bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków rozpoczął prace nad analizą badań i publikacji naukowych dotyczących NLPZ. Miało to związek z opublikowaniem wyników badań, prowadzonych w formie ankiety, przez Francuską Narodową Agencję ds. Bezpieczeństwa Leków i Produktów Leczniczych. Opublikowane wyniki sugerowały, że przebieg ospy wietrznej oraz niektórych chorób bakteryjnych może zostać pogorszony po zastosowaniu leków z grupy NLPZ. Ma się tak dziać poprzez zamaskowanie objawów rozwijającej się infekcji, dzięki przeciwzapalnemu działaniu tej grupy leków. W wielu charakterystykach produktów leczniczych istnieją już zapisy informujące o możliwości takiego działania.

W momencie rozpoczęcia leczenia gorączki lub bólu, które występują w przebiegu COVID-19, pacjenci oraz personel medyczny powinni na początku leczenia rozważyć wszystkie opcje terapeutyczne, włączając w te rozważania paracetamol oraz niestereoidowe leki przeciwzapalne. Personel medyczny powinien mieć jednak na uwadze europejskie i krajowe wytyczne, w których (w większości krajów UE) wymienia się paracetamol, jako lek pierwszego wyboru na ból i gorączkę.

Zgodnie z wytycznymi, pacjenci oraz pracownicy służby zdrowia mogą wciąż stosować NLPZ, zgodnie z ich wskazaniami. EMA zaleca jednak stosowanie tych leków w najniższej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres czasu.

Na ten moment nie ma obecnie podstaw do przerywania terapii przez pacjentów stosujących ibuprofen lub inne leki o tym samym mechanizmie działania, w szczególności chodzi tu o pacjentów, którzy stosują NLPZ w leczeniu chorób przewlekłych np. w reumatologii.

W oświadczeniu EMA możemy również przeczytać, że EMA dostrzega potrzebę niezwłocznego przeprowadzenia badań epidemiologicznych, aby móc dostarczyć jakichkolwiek dowodów, które potwierdziłyby potencjalny wpływ NLPZ na rokowania przebiegu COVID-19. EMA ściśle monitoruje obecną sytuację i poddaje weryfikacji wszelkie nowe doniesienia oraz informacje, jakie ukazują się w związku z tym tematem.

Pamiętajmy, że nie ma leków idealnych. Każda substancja lecznicza obarczona jest możliwością wystąpienia działań niepożądanych. Informacje o możliwych działaniach znaleźć można w ulotce dołączonej do opakowania.